Twaalf vuistregels voor de gebruiker om ongewenste alarmen te voorkomen.

20-02-2020
 1. Wind, slecht gesloten deuren of vensters, bewegende gordijnen kunnen gemakkelijk een ongewenst alarm veroorzaken.
 2. Het vuur van een openhaard wordt best gedoofd voordat de installatie ingeschakeld wordt.
 3. Als u dieren in huis heeft, sluit dan de deuren zodat ze geen toegang hebben tot de beveiligde lokalen of plaats diervriendelijke detectoren.
 4. Let op voor grote insecten en of spinnenwebben dicht bij de detectoren.
 5. Stroomonderbrekingen zijn ook niet zonder gevaar : u mag nooit uw systeem te lang zonder elektrische voeding laten. Na een bepaalde tijd, als de autonomie van de batterijen bijna volledig uitgeput is zal het alarm in werking gaan.
 6. Als uw installatie tegen sabotage is beveiligd, zal elke aanslag op een onderdeel van uw systeem (kabel, centrale, detector, bedieningspaneel, sirene) een alarm veroorzaken en dit zelf indien het systeem niet aangeschakeld werd.
 7. Indien u bent aangesloten bij een meldkamer : Beschikt uw meldkamer wel over de juiste telefoonnummers van de contactpersonen? 
 8. Kennen de contactpersonen de identificatiecodes bij de meldkamer, beschikken ze over de nodige sleutels indien de politiediensten moeten tussenkomen, kunnen ze het alarmsysteem uitschakelen indien nodig?
 9. Hebt u een onderhoudscontract met een jaarlijks toezicht van een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkende beveiligingsonderneming. Indien er geen jaarlijks onderhoud uitgevoerd wordt zullen er uiteindelijk ongewenste alarmen ontstaan.
 10. Doe een beroep op uw installateur wanneer er belangrijke wijzigingen aangebracht worden aan de beveiligde lokalen, of indien er wijzigingen aangebracht worden aan de communicatie kanalen (telefoonlijn, internet,..).
 11. Het is aangeraden om de zeven jaar het materiaal van de installatie te vernieuwen. Elk materiaal verslijt immers met de tijd. Bovendien is elektronisch materiaal vlug verouderd.
 12. Stel uzelf regelmatig de vraag of uw installatie nog voldoet om doeltreffend de beveiligde goederen en uzelf te beschermen.