Waarom een beveiligingssysteem door een professional moet worden geïnstalleerd

16-02-2021


Het beveiligingssysteem mag het niet laten afweten. Niet alleen de beveiliging van eigendommen, maar ook het leven van mensen hangt ervan af. Als de belangen zo hoog zijn, is elk aspect van de efficiëntie van het systeem van belang: de apparatuur moet betrouwbaar en volledig zijn en de installatie en de opstelling moeten rekening houden met de specifieke kenmerken van de installatie en de nuances van het gebruik. Als er één item van de lijst wegvalt, zal de beveiliging misleidend zijn.

Moderne draadloze beveiligingssystemen lijken eenvoudig. Kabels zijn niet meer nodig, apparaten worden binnen enkele minuten aangesloten en het systeem is intuïtief opgezet met een mobiele app. Deze indruk is misleidend. De installatie van een beveiligingssysteem brengt een reeks verplichte stappen met zich mee: eerst moet de locatie bestudeerd worden en moeten de radiosignalen getest worden. Vervolgens moet er een plan worden opgesteld voor de plaatsing van de apparaten, moet de apparatuur geïnstalleerd worden en moeten de detectiezones getest worden. Daarna moet het systeem opgesteld en getest worden, verbonden worden met de meldkamer en moet het beveiligde object samen met de documentatie overgedragen worden aan de klant. Alleen een PRO, een professionele installateur, kan al deze werkzaamheden snel en correct uitvoeren.

De belangrijkste meerwaarde van een PRO

Een ervaren installateur heeft de juiste expertise in huis om de zwakke plekken van de installatie nauwkeurig in kaart te brengen en begrijpt wat voor soort bescherming er voor nodig is. Een professional vertrouwt op de vereisten van gespecialiseerde richtlijnen, regelgevingen en werkwijzen uit de industrie. Bovendien kent hij of zij de beveiligingsapparatuur door en door. Het is de PRO die van afzonderlijke apparaten een betrouwbaar, stabiel en efficiënt beveiligingssysteem maakt.

Bij de overdracht van het object aan de klant zorgt de professional ervoor dat het systeem klaar is om aanvallen te weerstaan. Daarom worden alleen professioneel geïnstalleerde beveiligingssystemen door de meldkamer bediend.

De PRO houdt rekening met alle belangrijke details

Het professionele installatieproces is zodanig georganiseerd dat alle nuances die cruciaal zijn voor de werking van de beveiligingsapparatuur tijdig kunnen worden geïdentificeerd. Voordat de specialist begint met de installatie van het systeem, bestudeert hij de wensen van de klant, hoe en door wie het object wordt gebruikt, gaat hij persoonlijk naar de locatie en test hij de radiosignalen. De volgende voorbeelden tonen waarom al dat voorbereidend werk zo belangrijk is:

De bewoners hebben een hond in huis. Moderne professionele beveiligingssystemen hebben hardware en software om valse alarmen tegen te gaan. Deze systemen kunnen pas optimaal werken als bij de keuze van de locatie van de detectoren rekening wordt gehouden met het huisdier en zijn gewoontes zodat de detectoren correct ingesteld kunnen worden. De PRO weet hoe dat moet.

Muren en vloeren kunnen radiosignalen verstoren. Of de kwaliteit van de radiosignalen aanzienlijk verminderen. Met dit in gedachte besteedt de PRO speciale aandacht aan de keuze van de locatie van de hub en versterkt hij het radiobereik met signaalversterkers voor de radiosignalen. In geïsoleerde ruimtes worden bedrade detectoren geplaatst en aangesloten via de integratiemodule.


Buitenbeveiliging vereist. Dit kan niet gedaan worden zonder eerst de installatie grondig te onderzoeken en te zoeken naar mogelijke storingsbronnen: lage bomen en struiken, reflecterende oppervlakken en ventilatieopeningen. De PRO kiest buitendetectoren uit en stelt ze zo in dat een indringer direct kan worden gedetecteerd in het beveiligde gebied zonder dat er sprake is van een vals alarm. De PRO zorgt ook dat het risico op systeemsabotage tot een minimum wordt beperkt.

Installatie van videobewaking. De PRO zorgt dat de videobewaking geïntegreerd is met de beveiligingssoftware zodat de gebruikers en de meldkamer in geval van alarm onmiddellijk de camerastreams kunnen bekijken en kunnen reageren op de dreiging.

Het systeem vereist toegang voor gasten. Bijvoorbeeld voor de schoonmaker als de bewoners niet thuis zijn. De professional zal voorstellen om een toetsenpaneeltje te installeren om het systeem te bedienen en de faciliteit in zones in te delen, zodat de schoonmakers alleen het alarm van bepaalde zones kunnen uitschakelen, maar niet van het kantoor van de eigenaar, waar belangrijke papieren liggen.

Draadloos toetsenpaneeltje met aanraakfuncties KeyPad

Er is geen stroomvoorziening aanwezig of deze is niet stabiel. Het beveiligingssysteem kan van stroom worden voorzien door een draagbare batterij ter beveiliging tegen inbraak, overstroming en brand in een gebouw tijdens een renovatie, maar ook in een industrieel gebouw of magazijn. En reserve communicatiekanalen worden aangeboden via twee simkaarten van verschillende mobiele netwerkoperatoren.

Er zijn duizenden van dergelijke nuances. Sommige zijn typisch voor bepaalde facilitaire gebouwen: een groot huis met een tuin, een kleine coffeeshop, een kantoor met honderden werknemers, een productiegebouw dat 24/7 draait, enz. Andere nuances worden bepaald door de verzoeken van de klant. Een ervaren PRO weet hoe hij al deze "musts" en "wants" in het beveiligingssysteem moet implementeren.

De PRO bepaalt de optimale verdediging

Een professionele installateur selecteert de optimale configuratie van het beveiligingssysteem voor een specifiek appartement, huis, café, winkel, kantoor of productiegebouw.

Draadloze bewegingsdetector met visuele alarmverificatie MotionCam

Professioneel geïnstalleerde beveiligingssystemen bieden controle over waarschijnlijke manieren om het grondgebied en gebouwen binnen te dringen, en kunnen sirenes inschakelen om de aandacht te trekken bij een inbraak. Er kunnen alarmknoppen en zelfs apparaten om indringers actief tegen te gaan op worden aangesloten: elektrische sloten en rolluiken kunnen geautomatiseerd worden en zelfs een rookmachine kan aangesloten worden. Inbraakbeveiliging kan uitgroeien tot een uitgebreide beveiliging met branddetectoren en systemen die overstromingen tegengaan.

Aan wie vertrouwt u de installatie van het beveiligingssysteem toe

Vergunningen zijn verbonden aan beveiligingsactiviteiten. Ook zijn er in veel landen certificeringsinstanties. Zij verzorgen trainingen en/of zorgen ervoor dat bedrijven en hun medewerkers de regelgeving kennen, verplichte processen toepassen, de kwaliteit van de dienstverlening controleren, enz.

Informatie over dergelijke organisaties kan worden verkregen bij grote dienstverleners in de beveiligingsindustrie of bij de politie.