Diefstal verzekering

21-03-2020

Verzekering tegen diefstal en inbraak: wat u moet weten?

Inbraken zijn jammer genoeg geen uitzondering. De schade aan uw woning bij een (poging tot) inbraak is meestal gedekt door uw brandverzekering, maar de gestolen goederen worden niet standaard vergoed. Wilt u een ruimere bescherming, kies dan voor de aanvullende waarborg Diefstal en vandalisme. Die verzekert u niet alleen tegen diefstal en inbraakschade bij u thuis maar ook op vakantie.

Wat houdt een diefstalverzekering in?

Een diefstalverzekering verzekert de waarde van kleding, elektronica, meubelen... die uit uw woning worden gestolen. Een diefstalverzekering is altijd een optionele waarborg van de brandverzekering. Hij zit niet standaard in uw brandverzekering, u moet er dus zelf om vragen.

Tussenkomst van uw verzekeraar

Uw verzekeraar zal enkel tussenkomen als er sporen van inbraak zijn. Alle deuren en vensters van uw woning moeten dus gesloten zijn tijdens uw afwezigheid. Ook dat kleine WC-raampje. Zelfs als u op de negende verdieping van een appartementsgebouw woont, en zelfs als u maar 5 minuten weg bent. Als u thuis bent, hoeft u uiteraard niet alle ramen en deuren te sluiten om verzekerd te zijn.

Een tweede voorwaarde om vergoed te worden bij diefstal is dat uw huis of appartement regelmatig bewoond moet zijn. Dat is een voorwaarde bij alle diefstalverzekeringen. Hoeveel nachten u per jaar in uw woonst moet verblijven, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. De meeste verzekeraars hanteren een minimum van 250 nachten per jaar.

Onregelmatige bewoning

Slaapt u maar af en toe in uw woning, dan kan uw verzekeraar vragen om extra preventieve maatregelen te nemen, zoals de installatie van een alarmsysteem. Een andere optie is een premieverhoging. Want het risico op inbraak en schade aan uw woning neemt gevoelig toe als u voor een langere periode niet thuis bent.

Alarmsysteem verplicht?

Installeert u een alarmsysteem zonder dat dit gevraagd werd door uw verzekeraar? Dan kunt u een korting vragen aan uw verzekeraar. Gaat hij akkoord met de premievermindering, dan moet u altijd het alarm inschakelen bij het verlaten van uw huis, zelfs voor vijf minuutjes. Ook wanneer uw verzekeraar om een alarmsysteem vraagt, moet u dit altijd doen.                                                                                        INCERT-certificatie of geen INCERT-certificatie :

Behoud van dezelfde waarborgen als voorheen van toepassing mits toepassing van volgende preventie

Het risico dient voorzien te worden van een inbraakalarminstallatie voorzien in een buitensirene en/of buitenlicht en een automatische transmissie naar minstens drie particulieren of een meldkamer. Een onderhoudscontract van jaarlijks onderhoud is verplicht. Gezien het alarm niet werd geplaatst door een INCERT-erkende installateur dient aan de Maatschappij een verklaring te worden bezorgd van de installateur dat al het gebruikte materiaal INCERT-erkend is.

Of een alarmsysteem ook voor u vereist is, hangt meestal af van een aantal factoren:

  • de gemeente waarin u woont;
  • de aard van de bewoning (regelmatig of niet);
  • de ligging van uw woning ten opzichte van een andere woning (aanpalend of niet);
  • de hoogte van het te verzekeren bedrag.

Schade door vandalisme

Een inbraak gaat jammer genoeg ook regelmatig gepaard met vandalisme. De waarborg Diefstal en vandalisme vergoedt niet enkel de verdwijning van de goederen in uw woning maar ook de beschadiging ervan door een inbreker. De schade aan uw woning wordt eveneens vergoed (zelfs al hebt u de waarborg Diefstal niet onderschreven).

Graffiti op uw gevel?

Hebben vandalen de gevel van uw woning beklad? Niet alle brandverzekeringen dekken graffiti. Als uw brandverzekering wel graffiti dekt, worden de reinigingskosten vergoed door uw verzekeraar.

Wat na een inbraak?

Na een inbraak laat u eerst een proces-verbaal opstellen door de politie. U geeft hen ook een gedetailleerde lijst van de verdwenen voorwerpen. Bent u iets vergeten, dan vraagt u de politie om een bijkomend proces-verbaal op te maken. Daarna doet u aangifte van de diefstal bij uw verzekering. Geef hen ook het nummer van het proces-verbaal. Meestal komt een expert van de verzekering langs om zoveel mogelijk bewijzen van de diefstal te verzamelen.

Tip: Verzamel op voorhand zoveel mogelijk bewijzen van uw eigendom:

  • neem foto's van uw juwelen;
  • scan de aankoopfacturen en houd de handleidingen bij;
  • bewaar de foto's en scans op een USB-stick op een aparte plaats, bijvoorbeeld bij uw ouders.